cfc dihasilkan dari produk-produk rumah tangga berikut kecuali