perkembangan politik dunia pada masa perang dingin